PROTON THERAPY CENTER - Pro odborníky

Pro odborníky

Protonová terapie představuje obrovský pokrok a v budoucnosti nahradí standardní formy ozařování.
Rozhovor s hlavním lékařem na stanici BBC ze 30.7. ZDE.

Reportáž ze setkání zahraničních zástupců a odborné veřejnosti

Video pozvánka na na výroční konferenci PTCOG55 v květnu 2016 ZDE.


Vyjádření profesora Jiřího Petery (přednosty SROBF) k protonové léčbě z roku 2013 si můžete poslechnout
ZDE.

Záznam z exkurze ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice v Protonovém centru ke shlédnutí zde.

Možnost použít protonový svazek pro radioterapii byla objevena ve čtyřicátých letech krátce po zahájení činnosti cyklotronů. První vědecká práce diskutující o jejich použití v medicíně byla publikována v Journal of Radiology v červnu 1946 Robertem Wilsonem. Tento fyzik se podílel na vývoji cyklotronu v Donnerově (později Lawrencově) laboratoři na kalifornské universitě.

Rozpoznal možnost aplikovat vysoké dávky záření do malého cílového objemu při šetření okolních tkání. Na základě jeho práce vědci v Harvardské cyklotronové laboratoři a Lawrencově laboratoři v Berkeley modifikovali své výzkumné cyklotrony tak, aby je bylo možno použít i k léčbě. První nemocní s intrakraniálními ložisky byli ozářeni koncem padesátých let. Později byla terapie zahájena na řadě dalších pracovišť ve světě.

V prvních letech nebyla myšlenka ozařování protony rozšířena a pozitivně vnímána radiačními onkology. Bylo to způsobeno omezenými možnostmi použít pouze úzký svazek s relativně nízkou energií. Navíc byla léčba prováděna na velmi nákladných přístrojích primárně sloužících fyzikálnímu výzkumu. Klinické výsledky získané i v těchto podmínkách byly natolik povzbuzující, že vedly k vývoji specializovaných přístrojů pro radioterapii, takže dnes je možná léčba i hluboko lokalizovaných nádorů prakticky v kterékoliv části těla.

Teprve v osmdesátých letech byl vyvinut urychlovač a gantry-systém, který mohl být použit výhradně pro klinické ozařování pacientů. Náklady na léčbu se díky jednostrannému využívání zařízení značně snížily.
Získané klinické zkušenosti, velmi nadějné léčebné výsledky a rozvoj výpočetní techniky umožňující velmi dobrou kontrolu paprsků v těle pacienta umožnily, aby v roce 1992 uznávaná certifikační agentura FDA (Food and Drug Administration) v USA schválila léčbu protony v klinické praxi.

V této době vzniklo první klinické centrum (první rozsáhlé cyklotronové pracoviště se 4 ozařovnami pro klinické použití schopné ozářit 100 nemocných za den) přímo v nemocnici, a to v Loma Linda University Medical Center (LLUMC) v Los Angeles. Tato skutečnost je považována za zlom v moderní radioterapii zhoubných nádorů. Centrum v Loma Lindě následovala centra v Chibě (1994) a Kashiwě (1998) v Japonsku, první využívající uhlíkové ionty a druhé svazky protonů. 

Na světě je dnes 41 fungujících protonových center (Zdroj: PTCOG) a každý měsíc či dva se otvírá další nové centrum. Díky vyšší účinnosti a snížení nákladů v dlouhodobém měřítku nahradí protonové ozařování v budoucnosti dosavadní formy ozařování, což potvrzuje například i studie Research and Markets – přední společnosti pro výzkum trhu. Více zde.

 

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit