PROTON THERAPY CENTER - Naše publikace

Naše publikace

Duben 2015

Jiří Kubeš, Ph.D., primář PTC o klinických zkušenostech po dvou letech provozu zde.

Listopad 2014

Randomizované studie jako důkaz výhod protonové radioterapie? (Kongresový List, 18.11.2014)
Článek dostupný zde.

Srpen 2014

ASTRO zveřejnila nové doporučení pro úhradu protonové terapie Zdravotnické Noviny (Ambit Media, 11.8.2014)

Článek dostupný zde.

Americká společnost radiační onkologie zveřejnila nové doporučení pro úhradu protonové terapie (Parlamentní listy, 6.8.2014)

Článek dostupný zde.

Červenec 2014

Protonová radioterapie v léčbě maligních lymfomů - nová šance na snížení následků onkologické léčby, MUDr. Kateřina Dědečková - Zdravotnické Noviny (Ambit Media, 21.7.2014)

Článek dostupný zde.

Červen 2014
 

Protonová radioterapie v Praze - "Ponechte si, na čem vám zaleží",
MUDr. Pavel Vítek, MBA - Zdravotnické Noviny (Ambit Media, 30.6.2014)

Článek dostupný zde.

Protony v léčbě nádorů ORL oblasti - jaké jsou trendy v protonové komunitě? MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Zdravotnické Noviny (16.6.2014)

Článek dostupný zde.


Březen 2014

Začalo hledání systémového řešení protonové terapie v Česku. Zdravotnické Noviny (10.3.2014)

Článek dostupný zde.

Červenec 2013

Pokrok lze pozdržet, nikoli zastavit, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Zdravotnické Noviny, 29.7.2013)

Článek dostupný zde. 

Květen 2013

Protonová radioterapie - od EBM ke studiím ekonomické efektivity, MUDr. Pavel Vítek, PH.D., MBA., Medical Tribune (20.5.2013)

Článek dostupný zde.

Duben 2013

Naděje českých pacientů na účinnější léčbu rakoviny se vinou VZP vzdaluje, MUDr. Branislav Sepeši, Zdravotnické Noviny (8.4.2013)

Článek dostupný zde.

Březen 2013

Protonová terapie v léčbě nádorových onemocnění, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., Postgraduální medicína (3/2013)

Článek ke stažení v PDF zde.

 

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit