PROTON THERAPY CENTER - Odborná spolupráce

Odborná spolupráce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracující instituce

Akademie věd České republiky - největší veřejná neuniverzitní výzkumná intituce v ČR
PTC  Holland - protonového centra v Holandsku (Delft)
Skandion Kliniken - projekt protonového centra ve Švédsku (Uppsala)
Institute of Nuclear Physics PAN - projekt protonového centra v Polsku (Krakow)
Belarusian state medical university
 
OncoLink – webové onkologické zdroje
Iba Worldwide – technologie protonových center belgické společnosti IBA
 

Sdružení a asociace

Ptcog – Particle Therapy Cooperative Group
NAPT – The National association for Proton Therapy
Pediatric proton foundation
ProtonBob.com
ProtonPals
ProtonResearch.org
Prostate Cancer and Proton Treatment
 

Odborné společnosti

Estro – European Society for Radiotherapy & Oncology
Astro – American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
Health.Nih.gov – National Institute of Health
Cancer.gov - National Cancer Institute
PROS – Pediatric Radiation Oncology Society

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit