PROTON THERAPY CENTER - Odborné stáže

Odborné stáže

Protonové centrum zaměstnává ty nejlepší specialisty v radiační onkologii, klinické fyzice, radiodiagnostice a nukleární medicíně. Naší hlavní prioritou je kvalita péče a kvalita života našich pacientů.

Péče o onkologicky nemocné je týmová práce, a proto PTC nabízí své zkušenosti i vám.

Protonové centrum v čele s hlavním lékařem a místopředsedou SROBF MUDr. Jiřím Kubešem připravilo stáže na pracovišti protonové terapie pro radiační onkology z Komplexních onkologických center. PTC považuje za zcela správný postup, aby k protonové terapii byli indikování takoví pacienti, u kterých je očekávaný benefit z této léčby nejvyšší. Protonová radioterapie však má celou řadu specifických charakteristik, které nejsou obvyklé pro radioterapii fotonovou. Aby docházelo k referování správných pacientů, nabízí PTC stáže odborníkům (radiačním onkologům a radiologickým fyzikům), aby se seznámili s možnostmi a úskalími protonové terapie a mohli tak zodpovědně posoudit přínos protonů pro každého individuálního pacienta.

Stáž je nabízena v základním rozsahu jednoho týdne s možností prodloužení na delší dobu dle požadavku frekventanta, vždy v celém rozsahu a bezplatně. Během stáže budou demonstrovány praktické postupy při radioterapii protony a to:

  • Účast na indikačních seminářích
  • Tvorba individuální fixace
  • Konturování pro účely intenzitou modulované protonové terapie
  • Plánování léčby, optimalizační proces a kritéria
  • Proces verifikace individuálních ozařovacích plánů
  • Provádění metod a postupů IGRT (denní kV-kV zobrazování, systém kontrolních CT)
  • Replanning a kritéria pro něj
  • Provádění léčby protony, logistika pacienta a protonového svazku


Cílem nabízených stáží je doplnit praktické znalosti a zkušenosti s protonovou léčbou odborníkům z celé republiky tak, aby mohli odpovědně a se znalostí věci posoudit benefity protonové léčby pro konkrétního pacienta.

V případě Vaše zájmu, prosím kontaktujte hlavní sestru na mailové adrese alena.bokova@ptc.cz
 


 

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit