PROTON THERAPY CENTER - Proton Journal

Proton Journal

Každý měsíc pro Vás připravujeme Proton Journal – odborný newsletter s novinkami nejen z PTC, ale i ze světa.

Najdete zde i všechna vydání Proton Journal ke stažení v PDF. Pokud si přejete zařadit do databáze pravidelných odběratelů, kontaktujte prosím editorku lucie.halgasova@ptc.cz.

Předem Vám děkujeme Vám za projevený zájem o nejnovější informace.

Redakce Proton Journal

Proton Journal 12/2016 Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT

Proton Journal 11/2016 Nádory ORL oblasti jsou diagnosami, u kterých je přínos protonové radioterapie velmi vysoký a počet pacientů bude rychle narůstat

Proton Journal 10/2016 Protonová radioterapie v léčbě karcinomu prostaty a její výhody

Proton Journal 9/2016 Ohlédnutí za Světovou výroční konferencí částicové terapie PTCOG 55 konané v Praze

Proton Journal 7/2016 Certifikační program pro radioterapeuty

Proton Journal 6/2016 Diagnostická vyšetření v PTC bez čekacích lhůt

Proton Journal 5/2016 Význam protonové terapie potvrzuje rostoucí počet indikací, mezinárodní doporučení i počet budovaných center

Proton Journal 4/2016 Protonová radioterapie Ca prostaty se provádí ve všech světových protonových centrech. Na květnové celosvětové výroční konferenci PTCOG55 budou prezentovány výsledky léčby.

Proton Journal 3/2016 Mgr. Vladimír Vondráček: Volba radioterapie musí být individuální

Proton Journal 2/2016 Protonová terapie v léčbě karcinomu prsu

Proton Journal 1/2016 Srovnávací studie protonové vs fotonové radioterapie pankreatu prokazují jednoznačnou výhodu protonů

Proton Journal 12/2015 Výhody protonové terapie pro léčbu lymfomů

Proton Journal 11/2015 Žádná recidiva u pacientů s karcinomem prostaty po protonové léčbě

Proton Journal 10/2015 Protonová léčba karcinomu prsu

Proton Journal 9/2015 Tužkové skenování - budoucnost dostupná již dnes 

Proton Journal 8/2015 Nový program léčby nemalobuněčného karcinomu plic

Proton Journal 7/2015 Minimální toxicita při ozařování nádorů u dětí

Proton Journal 6/2015 Závěry konference částicové terapie v USA

Proton Journal 5/2015 Nová indikace - karcinom anu 

Proton Journal 4/2015 Souhrn indikací k protonové terapii 

Proton Journal 3/2015 Včasná a přesná diagnostika v PTC

Proton Journal 2/2015 Protonová terapie po dvou letech klinických zkušeností

Proton Journal 1/2015 Protonová léčba hrazena zaměstnaneckými pojišťovnami

Proton Journal 12/2014 Požadavek na randomizované studie - u protonů iracionální

Proton Journal 11/2014 Protonová léčba u nádorů lymfatické tkáně

Proton Journal 10/2014 Protonová léčba u nádorů mozku a CNS

Proton Journal 09/2014 97% šance na vyléčení karcinomu prostaty

Proton Journal 08/2014 Studie potvrzují benefity protonové léčby

 

 

 

 

 

 

 

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit